Förändringsprocesser

Vi hjälper uppdragsgivare att analysera, planera, genomföra och följa upp utvecklings-/förändringsarbeten så att risken för bakslag på grund av oförutsedda hinder minimeras.

Våra uppdrag handlar här om organisationsutveckling och effektivisering.

Det innebär att långsiktigt stödja uppdragsgivaren att lyckas i sitt förändringsarbete. Våra insatser anpassas hela tiden till uppdragsgivarens behov. Chefer och medarbetare arbetar aktivt tillsammans med konsulterna.