Gruppcoaching

Gruppcoaching är när en grupp personer coachas i syfte att gruppen som helhet ska uppnå gemensamma mål. Gruppens mål är då överordnad varje individs mål. Grupphandledning är en utvecklingsform som kombinerar praktisk erfarenhet och teori. Syftet med grupphandledning är att utveckla och stärka var och en i sin profession och i sitt chef- och ledarskap.

Vårt arbetssätt tränar deltagarna i ledarskap och kommunikationsfärdigheter (som coaching och feedback) i enlighet med företagets visioner och mål. Det är vanligt att deltagarna tar upp frågeställningar från den egna verkligheten som de diskuterar, reflekterar över samt lär sig hantera på hemmaplan. Vi handledare finns med och driver utvecklingsprocesserna samt bidrar med direkt återkoppling vilket bidrar till nya perspektiv och nya insikter med möjlighet till nytt agerande.

Vårt arbetssätt bygger på kontinuitet och på våra regelbundna träffar följer vi upp arbetet och utvärderar hur det går.