Individuell coaching för chefer och ledare

Vi på Evidenta är övertygade om att alla kan stärkas i sin roll som ledare och chef. Genom att erbjuda individuell coaching får du perspektiv samt redskap för utveckling. Vi arbetar i syfte att skapa förändringar och förbättringar som gynnar din personliga utveckling och som går i linje med företagets visioner och mål.

Med individuell coaching ges du möjlighet att tillsammans med en handledare diskutera och reflektera över problem, frågeställningar och egna erfarenheter som rör ledningssystem och ledningsarbete, förändringar och förändringsprocesser samt konflikt- och samarbetsfrågor. Med utgångspunkt i aktuella situationer ges återkoppling för att stärka ledarrollen.

Hur samarbetet utformas bestäms vid vårt första möte. Genom regelbundna träffar ges du möjlighet till kontinuerligt lärande, som utvecklar ditt ledarskap samt stärker dig i uppdraget som chef och ledare.