Konflikthantering

En viktig del av ett aktivt ledarskap är att hantera konflikter. Konflikter som inte kommer upp till ytan leder ofta till ineffektivitet och sämre relationer i organisationen. Och det räcker inte med sunt förnuft för att lösa konflikter alla gånger. Särskilt inte i stressade situationer och där människor är rädda eller där någons tävlingsinstinkt har väckts.

Men en konflikt kan också leda till utveckling. Och det är först när konflikten blir begriplig på ett djupare plan som människor kan hitta vägen fram och gå varandra till mötes.

Vi erbjuder en beprövad konfliktbearbetningsmetodik som har hjälpt många av våra kunder. Och vår erfarenhet säger oss att vår konfliktlösningsmetod får bästa resultat i kombination med ett öppet och reflekterande förhållningssätt.


Vi arbetar på tre olika sätt:

  • Vi stödjer organisationer och grupper i specifika konfliktsituationer.

  • Vi erbjuder seminarier som arbetar förebyggande med konfliktsituationer.

  • Vi inkluderar konflikthantering som kompetensutveckling i våra ledarutvecklingsprogram.

Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Låt oss tillsammans ta de nödvändiga stegen som krävs för större effektivitet och en mer inspirerande arbetsmiljö. Fyll i kontaktformuläret i sidofältet så kontaktar vi dig!