Ledarutveckling

Vi utvecklar och genomför utvecklingsprogram för ledare och chefer på alla nivåer i organisationen. Vi stöttar alla olika ledningsfunktioner - ledningsgrupper, mellanchefer, första linjens chefer, "top talent" och potentiella ledare. Programmen utgår från organisationens situation samt verksamhetens strategi och målet är att våra kunder ska utvecklas och lära sig nya metoder för att driva framåt på ett nytt sätt.

Syftet med våra program är att skapa förutsättningar för att varje chef och ledare ska utveckla sig i sitt uppdrag och effektivt leda sin del av verksamheten samt bidra till helheten. Vi skapar förutsättningar för ökad självinsikt och arbetar med var och ens situation. Programmen är långsiktiga och har som fokus att skapa bästa möjliga resultat. Målet är att stimulera till lärande genom dialog och reflektion.