Ledningsgruppsutveckling

Vi genomför utvecklingsprogram för ledningsgrupper. Dessa program utformar vi tillsammans med våra uppdragsgivare. De vänder sig till ledningsgrupper som vill utveckla sin effektivitet och sin förmåga att leda. Fokus ligger på utveckling av gruppens interna dynamik och samspel – det "relationella" – med utgångspunkt från gruppens uppdrag. De effekter vi vill åstadkomma handlar i första hand om att uppnå målen för det gemensamma ledningsarbetet genom teambuilding och ökad arbetsmotivation.

Vår utgångspunkt är ledningsgruppens reella situation, utmaningar och dilemman. Därför bygger mycket av vår metodik på att arbeta med praktikfall från den egna verksamheten.


Vi arbetar med följande frågeställningar

  • ledningsgruppens roll och funktion

  • ledningssituationen (klargörande av läge, mål, uppdrag, plan)

  • vilket ledarskap behöver vår verksamhet nu?

  • att arbeta för helheten och inte bara för egen del

  • samspel och relationer

  • arbetssätt och arbetsformer

  • värdegrund

  • problemlösning och beslutsfattande

  • hur åstadkomma resultat?

  • nyckelfaktorer för framgång