Lena Alfredius

Delägare och konsult
Telefon: 0733-703 680
E-post: lena.alfredius@evidenta.nu


Kompetensområden

 • Organisationsutveckling

 • Ledningsgruppsutveckling

 • Kulturförändringar

 • Utveckling av mål och strategier

 • Ledar- och individutveckling

 • Chefscoachning

 • Arbetslagsutveckling

 • Konflikthantering

 • Iscensättande av lärprocesser

 • Förändringsarbete


Yrkesbakgrund

EvidentaGruppen 2005 -

Delägare och konsult.

Right Sinova 2001 – 2005

Seniorkonsult.

Kontura International 1998 – 2000

Konsult.

Do IT 1996 – 1998

Konsult.

Montessorihuset i Saltsjö-Boo AB och Nacka Kommun 1986 – 1996

Verksamhetschef, Montessorilärarutbildare, Föreläsare, Styrelseledarmot i MACTE – Montessori Accredetation Council of Teacher Education, Los Angeles, USA, samt MCEB – Montessori Centres Exam Board, London, England.


Utbildning

 • Internationellt Montessorilärardiplom

 • Studier i kulturvetenskap vid Stockholms Universitet

 • Försvarsmaktens högre kurs i ledarskap


Certifieringar

 • The Human Element – W. Schutz

 • Customer for Life (THE) – Judi Bell

 • Utveckling Grupp Ledare, UGL – Försvarshögskolan

 • Window on Work Values – TMS

 • Master Accreditation – TMSDI, York, England

 • Strategic Leadership Development – Management Research Group

 • Systemisk Management – Peter Lang, KCC, England

 • Open Space Technology – Harrison Owen