Historia och arbetssätt

EvidentaGruppen bildades 2005 och vi som ligger bakom företaget samt vi som arbetar i det har haft ett gott samarbete sedan dess. Vi är alla utbildade inom ekonomi, pedagogik, statskunskap och beteendevetenskap vilket gör att vi har kunskapen att ta hänsyn till din affär och vi kan arbeta affärsmässigt samt att vi kan ta hänsyn till de mänskliga aspekterna i en verksamhetsutveckling.

För oss står verksamhetsutveckling alltid i fokus och vi tror att all framgångsrik verksamhetsutveckling har sin grund i ett bra ledarskap och i ett bra medarbetarskap.

Vårt mål är att utveckla organisationers förmåga att djupare förstå och därmed hantera kopplingen mellan ledarskap och medarbetarskap i syfte att nå ett bättre resultat.