Susanne Görander

Delägare och konsult
Telefon: 0708-883 896
E-post: susanne.gorander@evidenta.nu


Kompetensområden

  • Ledarskapscoaching individuellt och i grupp

  • Utveckling av Ledningsgrupper/GD, VD, Avd chefsnivå

  • Chefsbytesprocesser

  • Ledarutveckling för mellanchefer och första linjens chefer

  • Stöd i förändringsledning

  • Teamutveckling, verksamhetsfokus och samarbete

  • Konflikthantering: utbildning i konflikthantering samt stöd i konfliktsituationer

  • Konsultutveckling, utveckling av det konsultativa förhållningssättet


Yrkesbakgrund

EvidentaGruppen 2005-

EvidentaGruppen 2005-

Right Sinova 1990 – 2005

Konsult och medlem av ledningsgruppen
Gruppledare för konsultområdet ledarskap och ansvarig för rekrytering av konsulter
Representant i Advisory Board för The Human Element i Sverige

Handels och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation (HAO),(nu Svensk Handel) 1980-1990

Ansvarig för utbildningsverksamheten internt samt för medlemsföretagens chefer. Utvecklade och genomförde kurser inom: arbetsrätt, förhandlingsteknik, rekrytering, chef- och ledarskap samt övriga arbetsgivarfrågor.

Åhlens Söder i Stockholm 1976 – 1980

Personalchef med ansvar även för organisationsutveckling och utbildning


Utbildning

Civilekonom, vid Handelshögskolan i Stockholm. DHHS. Företagsekonomi, organisationsteori/personal med beteendevetenskap.


Certifieringar

The Human Element®

Certifierad handledare 1997, för Will Schutz (grundare) och Ron Luyet, Will Schutz Associates, WSA

Beyond Conflict™

Certifierad handledare 1999, för Jim Tamm och Ron Luyet (grundare), Will Schutz Associates, WSA

Strategic Leadership Development™ (Ledarskapsanalysen 360)

Certifierad 1992, Management Research Group, MRG, Portland, USA

Personal Directions™, (Personliga Drivkrafter)

Certifierad 2004, Management Research Group, MRG, Portland, USA