Teamutveckling

Det som är gemensamt för EvidentaGruppens alla uppdrag är att arbetet ska vara praktiskt inriktat och utgå ifrån våra uppdragsgivares verklighet. Detta gäller även teamutvecklingsprojekt där utgångspunkten är gruppens gemensamma uppdrag och vars och ens individuella uppdrag och ansvar i helheten. "Vad skall vi åstadkomma tillsammans och hur gör vi detta på bästa sätt?" Fokus ligger såväl på "de hårda frågorna" i form av mål, strategi, struktur och ledning, som på de "mjuka frågorna" som relationer, kommunikation och samarbete.

Teamutvecklingen ska dessutom synliggöra vars och ens kompetens samt bidra till förtroende och effektivitet i gruppens arbete. En av våra utgångspunkter är också att synliggöra det som fungerar väl och bidrar till effektivitet och resultat i gruppens arbete.

Teamutvecklingsinsatsen ska resultera i en handlingsplan för uppföljning med jämna mellanrum.


Exempel på teamutvecklingssområden

  • Gruppens uppdrag
  • Vad fungerar bra idag/vilka är våra styrkor som grupp
  • Arbetsformer, beslutsformer
  • Gruppens kompetens
  • Kommunikationsmönster och samarbete
  • Motivation ,belöning och feedback
  • Ledning