Tommy Sundin

Delägare och konsult
Telefon: 0703-246 592
E-post: tommy.sundin@evidenta.nu


Kompetensområden

 • Organisations och ledningsutveckling

 • Kulturförändringar

 • Utveckling av mål och strategier

 • Ledarutveckling och coaching

 • Arbetslagsutveckling/teambuilding

 • Konflikthantering

 • Avlastningssamtal/debriefing/krishantering

 • Stresshantering och mental träning

 • Utveckla lärandet i organisationer


Yrkesbakgrund

EvidentaGruppen 2005-

EvidentaGruppen 2005-

Right Sinova 2000 – 2005

Konsult, projektledare och ansvarig för affärsområdet ledarskap.

Sollefteå Kommun 2000

Projektledare näringslivsutveckling.

NCC AB 1999

Chefsrekrytering/chefsutveckling.

Försvarsmakten 1989 – 1999

Instruktör, plutonchef och krigskompanichef. Lärare vid krigshögskolan. Projektledare vid arméns centrum för ledarskap. Stridsledare vid den Svenska bataljonen i Bosnien.


Utbildning

 • MBA vid handelshögskolan i Stockholm

 • Försvarshögskolans högre kurs i ledarskap

 • Krigshögskolans särskilda kurs

 • Krigshögskolans allmänna kurs

 • Officershögskolan


Certifieringar

 • Klart Ledarskap – IFL

 • Radical Collaboration – James. W Tamm

 • Systemisk management – Peter Lang, KCC, England

 • The Human Element, – W. Schutz

 • Customer for Life – Judi Bell

 • Reteaming – Finish Brief Institute, Ben Furman

 • Strategic leadership development – Mgmt research group

 • Debriefing/avlastningssamtal – Competenscompagniet

 • Reflekterande processer – Milanoskolan, Gianfranco Checcin

 • Kvalitativa utvärderingsprocesser – Hjuletakademien

 • Helhetsbaserat lärande – Arméns centrum för Ledarskap

 • Utveckling grupp ledare (UGL) – Gällöfsta